ටැග

,

“ඉවසන දනා රුපු යුදයට ජය කොඩිය
 එය කිව් එකාගෙ කට කෑවත් මදිය
 පස්සෙන් ගිය වුන්ට කෙල්ලො හත අටය
 පාඩුවෙ හිටපු අපි තාමත් තිනකඩය”

ඡායාරූපය: You, Him and Me Malinthe ගෙනි.

ප.ලි: මේ කවිය මට අහන්න ලැබුනෙ යාළුවෙකුගෙන්. කව්ද ලිව්වෙ කව්ද කිව්වෙ කියල එයා දන්නෙත් නෑ. කව්රු හරි ඒ ගැන දන්නවනම් කියන්න.

Advertisements