ටැග

,

හාමුදුරු නමක් දානෙකට වැඩල දානෙ වලදල. හැබැයි ටිකක් වැඩිපුර දානෙ වළදල. බුදු හාමුදුරුවොත් කියල තියෙනවනෙ කෑම කද්දි බත් කටවල් 4ක් විතර කන්න ඉඩ ඉතුරු කරගෙන කන්න කියල. කොහොම හරි මේ හාමුදුරුවො ලිමිට් පැනල දානෙ වළදල. නැගිටගන්නත් බැරි තරම්. හාමුදුරුවන්‍ට දැන් කරගන්න දේකුත් නෑ. ගෙදරකට වැඩල දානෙ වළදපු නිසා පන්සලට යා ගන්නවත් බැරි තරමටම දානෙ වළදල.
මේක දැනගත්ත උපාසක මහත්තයෙක්

"හාමුදුරුවනෙ ඇගිල්ලක් කටට දාලා වමනෙ කරෙ නැත්නම් පන්සලට වඩින්නවත් බැරි වෙයි."

හාමුදුරුවො අමාරුවෙන් කියනව

"ඇගිල්ලක් දාගන්න ඉඩ තියෙනවනම් මම ඒකටත් කෝලිකුට්ටු ගෙඩියක් ඔබා ගන්නවනෙ"

ප.ලි. මේ කතාව අහන්න හම්බවුනෙ බණ ගෙදරක රෑ කෑම කන වෙලාවෙ. බෞද්ධ ආගමට වැරුද්දක් කියන්න නෙමෙයි, විනෝදය පිනිස කියවන්න කියල ඉල්ලනව.

Advertisements