ටැග

, ,

සිංහල භාෂාවට ඉංග්‍රීසි වචන එකතු කරල තියෙන විදිහ ගැන සමහර වෙලාවට කල කිරෙන අය ගොඩක් ඉන්නව. සිංහල පිළබඳව මහාචාර්ය ‍‍ජේ.බී. දිසානායකත් ඒ වගෙ කෙනෙක් කියල මට ලගදි අහන්න ලැබුනා. සිංහල පිළබඳවම මහාචාර්ය වුනත් දිසානායක මහත්මයගෙ අදහස් අමුතුයි. එතුමා කියන්නෙ සිංහල භාෂාවය නයනු ‍ලයනු දෙක ගානෙත් ඕනෙ නෑ කියල ලු.

ඒත් සමහර වෙලාවට ලයනු, නයනු දෙක ගානෙ ඕනෙත් වෙනවලු. ඒ මේ වගේ තැන් වල.

නාකි උනත් තල ගොයියා තණ නොකතේ

කියන තැන නයනු ලයනු මාරු කරල ලියල එන අදහස පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න බලන්න‍‍කෝ.

ප.ලි. අපේ භෞතික විද්‍යාව ගුරුතුමා  කියපු කතාවක් මූලික කරගෙන ලියපු ලිපියක්. ජේ.බී. දිසානයක කියන නමත් සර්ම කියපු දෙයක් නිසා මේ කතාවෙ ඇත්ත නැත්ත ගැන මට හරියටම කියන්න බෑ.

Advertisements