ටැග

, ,

කෙනෙක්ට ජීවිතයේ අරමුණක් තියෙන්න ඕන. එතකොට ඒ අරමුණට කොහොම හරි ලගා වෙන්න පුලුවන්. නමුත් එම අරමුණට යන ගමනෙදි විකල්ප මාර්ග තිබුනොත්, තමන්ගෙ අරමුණ ඉටු කරගන්නෙ නැතුව ඒ විකල්පයක් තොරා ගන්න බොහෝ ඉඩ කඩක් තියෙනව. උදාහරණයක් කියනවනම් උසස් පෙළ කරද්දි ජීව විද්‍යාව තොර ගන්න කෙනෙක්ගෙ අරමූණ වෙන්නෙ වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න. එහෙම වෛද්‍යව‍රයෙක් වෙන්න නම් ‍උසස් පෙළ ඉහළින් සමත් වෙලා වෛද්‍ය විද්‍යාව සදහ විශ්ව විද්‍යාලයකට ඇතුලු වෙන්න ඕන. ඒ යන ‍ගමනෙදි වෛද්‍ය විද්‍යාවට අමතරව තවත් විශයන් සදහ විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්නත් පුලුවන්. ඒත් ඒ එකකින්වත් වෛද්‍යවරයෙක් වෙන්න බෑ. අන්න ඒකයි තමන්ගෙ අරමුණට යන ගමනෙ විකල්ප තිබුනහම වෙන්නෙ.

නැපෝලියන් බොනපාට් කයල කෙනෙක් හිටියනෙ. එයා දේශ ගවේශක‍යෙක්. නැව් වලින් සේනාවක් එකකගෙන ගිහින් රටවල් යටත් කරගන්න දක්ෂ කෙනෙක්. එයා මේ විදිහට එයාගෙ සේනාවත් ඇරගෙන රටක් අල්ලගන්න ගියා. ගිහින් බලද්දි ඒ රටේ හමුදාව බොනපාට් ගාව ඉන්න හමුදාව වගේ තුන් ගුණයක් විතර. එයාගෙ අරමුණ රට අල්ල ගන්න එක. හැබැයි විකල්පයක් තියෙනව. ර‍ට අල්ලගන්නෙ නැතුව හමුදාව ඇරගෙන ආපහු යන එක. ‍බොනපාට් කලේ විකල්පය නැති කරන එක. ඒ කියන්නෙ ආපු නැව් ටික ඔක්කොම විනාශ කරල දැම්ම එක. විකල්පයක් නෑ. රටේ හමුදාවත් එකක් කොහොම හරි සටන් කරල දිනන්න ඕනෙ. නැත්නම් මැරෙන්න වෙන්නෙ. ඒ නිසා බොනපා‍ට්ගෙ හමුදාව කොහොම හරි සටන් කරල ‍රටේ හමුදාව පැරැ‍ද්දුව.

මේ කතාවෙන් කියන්නෙ විකල්පයක් නැති වෙද්දි කො‍හොම හරි අරමුණට යන්න වෙනව කියන එක.

Advertisements